544. Życzenia dla naszych Przyjaciół i wszystkich ludzi dobrej woli

24 GRUDNIA 2014
admin

Gdyby nie wielka wrażliwość Pana Boga na nasze ludzkie losy, nie byłoby ani Wigilii, ani Narodzenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa jako człowieka, ani wydarzeń w Wieczerniku i na Golgocie, ani też Jego zmartwychwstania.

Na dzisiejszy i na kolejne świąteczne dni życzymy wielkiej wrażliwości na obecność Tego, Który był, Który jest i Który przychodzi (por. Ap 4,8), a wraz z Nim chrześcijańskiej wrażliwości na każdego człowieka.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Jezusa Chrystusa!

Podobne