543. Wigilia seminaryjna

23 GRUDNIA 2014
admin

Po odczytaniu Ewangelii złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia. Następnie udaliśmy się na wieczerzę wigilijną, aby przy śpiewie kolęd radować się tym, że Jezus jest z nami na co dzień.

Podobne