534. Akatyst ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

8 GRUDNIA 2014
admin

Akatyst jest dla nas niezwykłą modlitwą i niecodziennym przeżyciem. Wspólnie z księżmi biskupami naszej diecezji, kapłanami, siostrami zakonnymi, młodzieżą i liczną grupą wiernych (łącznie ponad 200 osób) modliliśmy się za cały Kościół, naszą Ojczyznę, wszystkich chrześcijan uwielbiając Maryję. Aby ta modlitwa mogła się odbyć, potrzeba było wiele trudu i otwartości na działanie Ducha Świętego.

Wam wszystkim, którzy razem z nami modliliście się, serdecznie dziękujemy. Przed udzieleniem błogosławieństwa ks. bp Andrzej Franciszek Dziuba zauważył, że najlepszym postanowieniem będzie przybycie do Seminarium za rok. My ze swojej strony zachęcamy, abyście wedle możliwości i chęci zaprosili waszych przyjaciół i bliskich, abyśmy mogli w jeszcze większym gronie czcić Jezusa w Maryi, patronce naszego Domu.

Podobne