533. 25. rocznica sakry biskupiej J. E. Ks. Bpa Alojzego Orszulika

7 GRUDNIA 2014
admin

Wśród wielu gości byli: arcybiskupi i biskupi z całej Polski, kapłani z diecezji łowickiej jak i spoza niej, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, w tym oo. pallotyni, wśród których Ksiądz Biskup kształtował swoje powołanie. Nie zabrakło także władz samorządowych i licznie zgromadzonego ludu Bożego.

Czcigodny Księże Biskupie Alojzy!

Dwadzieścia pięć lat temu św. Jan Paweł II, następca św. Piotra na Stolicy Apostolskiej powierzył Ci posługę biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej. W 1992 roku zostałeś mianowany pierwszym biskupem nowo powstałej diecezji łowickiej. Dzięki Twojej pracy, trudowi i poświęceniu powstały wszystkie niezbędne struktury i instytucje diecezjalne, a wśród nich Wyższe Seminarium Duchowne p. w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej – miejsce, które dla wielu kapłanów stało się drugim domem. Bez wiary, która prowadziła Ciebie, Ekscelencjo nie byłoby domu formacyjnego, w którym moglibyśmy blisko wiernych tej diecezji kształtować nasze serca i umysły w służbie Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi.

Dziękujemy Tobie, Księże Biskupie za obranie Maryi Niepokalanej Patronką tego Seminarium. W świecie pełnym niepokojów i nieraz nam wrogim, Ona jest kimś, kto może zawsze nas wspomóc. Bez Jej matczynej opieki nie moglibyśmy dążyć trudną drogą ku kapłaństwu, aby głosić orędzie Zbawiciela świata, który przychodzi.

Czcigodny Księże Biskupie, dziękujemy za wszelką Twoją modlitwę i pracę. Niech Bóg Miłosierny obdarza Księdza Biskupa potrzebnymi łaskami, a Maryja Niepokalana otacza płaszczem swojej opieki.

Podobne