522. Promocja lektorska

16 LISTOPADA 2014
admin

Lektor to ważna i odpowiedzialna funkcja w zgromadzeniu liturgicznym. „Aby wierni słuchając natchnionych czytań, przejęli się żywą miłością Pisma Świętego, konieczne jest, aby lektorzy wykonujący tę posługę nadawali się do niej i otrzymali staranne przygotowanie” (OWLG 55). Aby wypełnić te wskazania lektorzy przygotowywali się przez rok biorąc udział w zajęciach z liturgiki, biblistyki, fonetyki i muzyki kościelnej. Zwieńczeniem przygotowania było dzisiejsze błogosławieństwo.

Po przedstawieniu kandydatów i poświęceniu strojów liturgicznych nastąpiła istotna część obrzędu, do którego należy modlitwa błogosławieństwa. W niej celebrans prosił o światło i moc w głoszeniu Słowa Bożego w liturgii, tak aby kolejni kandydaci stali się żywymi świadkami wiary chrześcijańskiej i Jezusa Chrystusa. Następnie każdy lektor podchodził do Księdza Biskupa brał w swoje ręce ewangeliarz i po wezwaniu celebransa, aby godnie przekazywał Słowo Boże wiernym odpowiadał: Amen i na znak czci wobec Pisma Świętego całował księgę Ewangelii.

Ksiądz Biskup zwracając się w czasie homilii do lektorów przypomniał im, by rozwijali w Kościele swoje talenty i posługiwali się nimi w nowoprzyjętej posłudze liturgicznej. Wspólnota seminaryjna dołącza się do słów naszego Pasterza, pamięta w modlitwie o wszystkich lektorach i życzy młodym głosicielom Słowa Ducha Świętego, żeby Pismo Święte czytali, rozważali, głosili i podług niego żyli.

Wydaje się, że obraz lepiej oddaje podniosłość i wyjątkowość uroczystości, dlatego zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Podobne