517. Relikwie św. Wiktorii, patronki diecezji w Seminarium.

7 LISTOPADA 2014
admin

W czasie całonocnej adoracji prosiliśmy za wstawiennictwem św. Wiktorii o umocnienie w wierze dla współczesnych męczenników. I dzisiaj bowiem nie brakuje tych, którzy oddają życie za Chrystusa. W samym XX wieku zginęło za wiarę ok. 40 mln chrześcijan. Przygotowując się do odpustu diecezjalnego nie zapominajmy o naszych braciach i siostrach zamieszkujących Syrię, Pakistan, Iran i inne państwa, gdzie nie pozwala się głosić Imienia Chrystusa.

Podobne