51. Kościół w Tanzanii

27 KWIETNIA 2007
admin

Przez blisko godzinę ks. Biskup opowiadał o swoim powołaniu, o wierze, o swojej posłudze, a także o wiernych jego diecezji. Gość podzielił się swoimi doświadczeniami duszpasterskimi oraz problemami swej diecezji.

Głównym problemem na kontynencie afrykańskim są: brak funduszy na rozwój działalności duszpasterskich, słabo ugruntowana wiara ochrzczonych Tanzańczyków, szybko postępujący zanik świadomości wierzących, brutalnie rozprzestrzeniający się islam, no i przede wszystkim fatalne warunki życia (brak wody, jedzenia, leków). Biskup Agapit prosił kleryków o modlitwę w intencji krajów misyjnych, by nie zabrakło tych, którzy zaniosą na Czarny Ląd Orędzie Chrystusa, a także o zachowanie wiary w krajach Afryki.

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”.

Podobne