502. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 w 20. rocznicę poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, cz. II.

1 PAźDZIERNIKA 2014
admin

Po zakończonej Eucharystii zaproszeni goście udali się na aulę, gdzie powitał wszystkich gości ks. dr Sławomir Wasilewski, rektor Seminarium. Jego Magnificencja rozpoczynając kolejną część uroczystości podkreślił, że każde seminarium to miejsce, gdzie powołania mają być przyjmowane i rozeznane. Zadaniem tej instytucji jest otoczenie opieką wszystkich i każdego z osobna, aby głos Bożego wezwania mógł kierować młodymi ludźmi.

Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. abp Celestino Migliore zwrócił się do kleryków I roku i zachęcił ich, aby studia teologiczne, które rozpoczną były wybraniem Boga. Ten wybór może się dokonać, jak mówił Nuncjusz Apostolski, tylko przez nawrócenie serca i umysłu ku prawdzie Ewangelii.

Następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i wręczył indeksy studenckie alumnom roku pierwszego: Tomaszowi Kanoniakowi z par. pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Wieluniu, Michałowi Murgrabi z par. pw. św. Jakuba Apostoła w Skierniewicach, Dawidowi Olszewskiemu z par. pw. Przemienienia Pańskiego w Międzyborowie, Norbertowi Skibie z par. pw. św. Piotra i Pawła w Zawierciu, Damianowi Wiśniewskiemu z par. pw. św. Floriana w Nowem i Piotrowi Zielińskiemu z par. pw. św. Męczenników Jana i Pawła w Mikołajewie. Rektor PWTW życzył klerykom, aby sześć lat formacji było czasem odkrycia oczywistości, że służymy Bogu i Ojczyźnie, Miłości i Prawdzie, jaką jest Jezus Chrystus.

Wykład inaugurujący kolejny rok akademicki pt. „Wizja współczesnej katechezy w nauczaniu papieża Franciszka” wygłosił dla zgromadzonych gości ks. dr hab. Wojciech Osial. Referujący podejmując myśl Ojca Świętego zwrócił uwagę, że duszpasterstwo musi być bardziej misyjne i odważne. Należy zrezygnować z wygodnego kryterium „że zawsze tak było”. Nie oznacza to konieczności oderwania się od tradycji, ale głoszenie Ewangelii wszystkim i wszędzie, bez lęku. Aby tak pojmowana katecheza mogła wejść w życie, musi ona posiadać konkretne cechy: w jej centrum musi być umieszczona kerygma, czyli głoszenie podstawowych prawd wiary z najważniejszą prawdą, jaką jest Osoba Jezusa Chrystusa i spotkanie z Nim w żywej relacji. Autor referatu wielokrotnie zaznaczył fakt, że głoszenie nauki chrześcijańskiej to długotrwały proces, który wymaga od głosicieli cierpliwości i powrotu do źródeł, nie zniechęcania się, ale ukazywania dobra i piękna orędzia Ewangelii.

Po wykładzie inauguracyjnym wysłuchaliśmy wspomnień ks. abpa Józefa Kowalczyka, Prymas Polski Seniora i ks. bpa Alojzego Orszulika, założyciela naszego Seminarium. Ksiądz Prymas, sprawując w 1994 roku funkcję nuncjusza apostolskiego w Polsce przypomniał zgromadzonym gościom uroczystość poświęcenia, nawiązał także do pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski i jego pobytu w Łowiczu, dnia 14 czerwca 1999 roku. Z kolei ks. bp Alojzy Orszulik wspominał o trudnościach i różnorakich zabiegach, jakie stosował, aby seminarium duchowne mogło powstać. Przedstawił także, wielu nieznaną, historię powoływania rektorów i tworzenia kadry naukowej.

Za wszelkie dobro, modlitwę, pomoc finansową i materialną, zabieganie o łaskę Bożą dla tego Domu przez ostatnie dwadzieścia lat i obecnie DZIĘKUJEMY. Zawsze cała Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu pamięta o wszystkich naszych Dobroczyńcach w swoich modlitwach. Bez Waszej wiary i pracy nasz Dom by nie istniał.

Podobne