500. Jezus nas wzywa do pójścia za Jego głosem – pierwsza tegoroczna „powołaniówka”.

29 WRZEśNIA 2014
admin

Już Zbawiciel, świadom trudności jakie czekają Kościół na przestrzeni wieków, przekazał uczniom nakaz: „Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2). A choć przeszły pokolenia i wspólnota wierzących otrzymała od Boga zastępy świętych kapłanów, to my nadal prosimy i będziemy prosić: „Módlcie się o powołania do życia kapłańskiego, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię Miłości!”

Na początku kolejnego roku zapewniamy wszystkich naszych sympatyków, przyjaciół i współpracowników o modlitwie i pamięci. Jednocześnie nie zapominamy o tych, którzy swoją drogę już rozeznali, o kapłanach pracujących nie tylko na terenie diecezji łowickiej, ale i na całym świecie.

Podobne