50. Święty Wojciech

23 KWIETNIA 2007
admin

Kaznodzieja zaapelował by każdy z nas, każdy chrześcijanin powinien wzorować się na Świętym Patronie Polski w wypełnianiu woli Boga oraz niesienia Ewangelii, zwłaszcza tam, gdzie brakuje miłości.
Święty Wojciechu, módl się za nami.

Podobne