50-lecie kapłaństwa ks. Józefa Zawiślaka

20 KWIETNIA 2015
admin

Niedziela 19 kwietnia dla księdza Józefa była dniem pełnym wzruszeń i dziękczynienia. Dokładnie 50 lat temu, 19 marca 1956 r., w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie przyjął on z rąk bp. Juliana Groblickiego święcenia kapłańskie. Podczas uroczystej Sumy w rodzinnej parafii wokół jubilata zgromadziła się rzesza wiernych. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i słowo Boże wygłosił sam jubilat, który – dziękując Bogu za dar powołania – w kilku słowach przypomniał najważniejsze wydarzenia swojego życia. Opowieści, zwłaszcza o rodzącym się powołaniu, u wielu osób wywoływały niekryte wzruszenie.

– Pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszło, że jeden z was został wybrany przez Chrystusa na kapłana – pytał ks. Józef. – Zaraz po wojnie w jedną z niedziel biegałem na bosaka wokół domu. Kiedy zobaczyłem, że moja mama, odświętnie ubrana, gdzieś się wybiera, postanowiłem sprawdzić, dokąd idzie. Idąc za nią, doszedłem do kościoła w Łękach Kościelnych. Skromie ubrany, na bosaka, usiadłem w ławce. Kiedy ksiądz wyszedł do ołtarza, aby sprawować Eucharystię, w sercu zrodziło mi się pragnienie, że też tak bym chciał jak on być przy tym ołtarzu – opowiadał ks. Zawiślak.

Tekst i zdjęcia dzięki uprzejmości redakcji łowickiej „Gościa Niedzielnego”.

Więcej o wydarzeniu na stronie internetowej „Gościa Niedzielnego”

Podobne