495. Kurs wstępny już za dwa dni

20 WRZEśNIA 2014
admin

Praktyką przyjętą w Seminariach są rekolekcje wstępne dla I roku. Alumni, którzy rozpoczynają swoją formację w Seminarium, mają zjazd kilka dni wcześniej niż inni klerycy. A wszystko po to, by na specjalnych rekolekcjach zwanych „kursem wstępnym” wejść w modlitwę i wycieszenie, zanim nastąpi inauguracja roku akademickiego i formacja do kapłaństwa zacznie się na dobre.

Już od kilku lat rekolekcje te prowadzi nasz o. duchowny ks. Zbigniew Przerwa, a pomagać mu będzie w tym roku kleryk Rafał z IV roku. Tegoroczne rekolekcje rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek w domu rekolekcyjnym w Spale. Dlatego módlmy się za całą grupę „pierwszaków” i ich duchowych opiekunów, by ten czas dobrze wprowadził ich w zmagania duchowe, które jeszcze przed nimi.

Podobne