493. Poświęcenie i odsłonięcie tablicy Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

13 WRZEśNIA 2014
admin

Upamiętnianie śladów historii jest naszym obowiązkiem i honorem. Łowicz i Ziemia Łowicka jest pełna miejsc, z którymi łączą się rozmaite historyczne wydarzenia. Jedno z nich jest związane z naszym Seminarium. Otóż na samym początku istnienia gmachu obecnego WSD, mieściły się tu w latach 1936-1939 koszary 10 Pułku Piechoty. Dlatego wspomniana tablica będzie odtąd przypominać to wydarzenie.

Całe obchody rozpoczęły się w Muzeum w Łowiczu, w którym odsłonięto wystawę pt.: „Marszałek Edward Śmigły-Rydz w zbiorach Piotra Ciborowskiego i Wiesława Jana Wysockiego”. Druga część odbyła się przy gmachu naszego Seminarium. J. E. ks. bp Andrzej F. Dziuba poświęcił tablicę, a następnie odsłonił ją przy udziale przedstawicieli różnych środowisk i instytucji. Na koniec odczytano Apel Pamięci i złożono kwiaty.

Podobne