491. 20-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – kartka z kalendarza – cz. 28 – „Vitis”

8 WRZEśNIA 2014
admin

Doskonałą sposobnością do przelewania na papier swoich myśli, rozważań i świadectw, okazało się stworzenie pisma „Vitis”, które z inicjatywy ks. bpa Andrzeja F. Dziuby zaczęto wydawać od 2005 roku właśnie w naszym Seminarium. Pismo tworzą od początku do końca klerycy. Początkowo pismo to miało mieć charakter bardziej naukowy, niż duszpasterski. W pierwszym okresie w „Vitisie” znajdowały się więc zazwyczaj próby starszych kleryków, którzy tworzyli teksty w oparciu o swoje prace magisterskie.

Ale z czasem Redakcja postanowiła skierować się bardziej ku tematyce powołaniowej. Dlatego w ostatnich numerach naszego pisma można znaleźć coraz więcej świadectw, wywiadów, zdjęć i tekstów, które nawiązują do tego, czym żyje Seminarium.

„Vitis” ukazuje się dwa razy w roku i posiada swój numer ISSN nadany przez Bibliotekę Narodową. W czerwcu br. wydaliśmy 18 numer, który jak mamy nadzieję trafił również do Waszych rąk.

Podobne