49. Pomoc Kościołowi w potrzebie

17 KWIETNIA 2007
admin

W latach 60-tych ubiegłego stulecia zaczęła obejmować swoją działalnością tereny Ameryki Łacińskiej, Afryki i Azji. Organizacja ta, jak wspomniał ks. Dyrektor, pomaga ludziom wyznawać wiarę i nią żyć w ok. 140 krajach świata. Do celów jej działalności zalicza się także: kształcenie księży, budownictwo sakralne, szeroko rozumianą pracę katechetyczną oraz chrześcijańskie media. Pomoc ta obejmuje biedne diecezje, które nie są w stanie sprostać swoim potrzebom.

Pomoc Kościołowi w potrzebie udziela przede wszystkim pomocy finansowej. Ważna jest przy tym „modlitewna łączność między ofiarodawcami oraz pracownikami organizacji jak i żyjącymi w niedostatku adresatami pomocy”- podkreślił ks. Waldemar.

Pamiętajmy o innych. Kościół nie może w pełni wykonywać swej misji, jeśli jego członkowie cierpią głód, niedostatek, przez co oddalają się od Boga.

Podobne