489. 20-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – kartka z kalendarza – cz. 26 – „Sport”

4 WRZEśNIA 2014
admin

Na szczęście w historii naszego WSD do Seminarium przychodzili ludzie, którzy w zdecydowanej większości pasjonowali się sportem. Udawało się organizować rozmaite zawody wewnątrzseminaryjne, a także brać udział w różnych mistrzostwach, rozgrywkach i meczach na wyjeździe. Pozostałością z tych sportowych eskapad są dobre wspomnienia, ale także kilka pucharów w gablocie pamiątkowej naszego Seminarium.

Podobne