486. 20-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – kartka z kalendarza – cz. 23 – „Kursy lektorskie”

29 SIERPNIA 2014
admin

Lektor czyta Słowo, ale musi także tym Słowem żyć, świadczyć o Nim. Takie przygotowanie do funkcji lektora prowadzą różne parafie, ale ostatni etap odbywa się zawsze w Seminarium. Po całorocznym kursie, kandydaci na lektorów przybywają do nas z całej diecezji, zwykle ponad 100 osób – to spora grupa. W czasie wakacyjnym w WSD odbywają się turnusy, podczas których chłopcy modlą się, uczą i przebywają razem w jednej wspólnocie. Po kilku dniach odbywa się egzamin dopuszczający do promocji.

Sama uroczystość promocji lektorskiej, organizowana jest na jesieni i jest bardzo piękną celebracją. Obrzędom przewodniczy zawsze któryś z biskupów, posyłając młodych lektorów do ich parafii. Przez te wszystkie lata wypromowano w naszym Seminarium około 1500 lektorów. Spośród tych lektorów kilku z nich wróciło potem do Łowicza i wstąpiło w szeregi alumnów. Także w tym roku odbyły się dwa wakacyjne turnusy, o czym pisaliśmy na naszej stronie. Może i spośród tych uczestników, ktoś wstąpi kiedyś do Seminarium.

Podobne