468. 20-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – kartka z kalendarza – cz. 9 – „Św. Jan Paweł II w Łowiczu”

22 LIPCA 2014
admin

Papież nawiedził Łowicz 14 czerwca 1999 roku. Ojciec Święty odwiedził wtedy wiele stolic diecezji, a cała pielgrzymka odbywała się pod hasłem: „Bóg jest miłością”. Dziś już św. Jan Paweł II spotkał się wówczas z wiernymi na łowickich Bratkowicach, gdzie wtedy była wielka łąka, a dziś już stoi osiedle domków jednorodzinnych. W tym roku obchodziliśmy 15 rocznicę tej niezwykłej wizyty.

Zmienia się pejzaż Łowicza, ale niezmienna pozostaje wiara tej ziemi. Docenił to już Papież Polak, mówił bowiem do nas: „Bądź pozdrowiona ziemio tak hojnie ubogacona tradycją chrześcijańską i wiarą twojego ludu, który pomimo dziejowych burz zawsze niezmiennie trwał przy Chrystusie i Jego Kościele”. Wizyta św. Jana Pawła II pozostanie na długo w naszych sercach.

Dla naszego Seminarium był to czas wielkiej radości, ale i przygotowań. Klerycy byli zaangażowani w różnego rodzaju prace na placu celebry, a także podczas instalacji całej grupy służb obsługujących pielgrzymkę. A potem przyszła radość służby liturgicznej przy Papieżu Polaku. Na pamiątkę zostały nam wspomnienia i zdjęcia. Jedno z nich, możemy oglądać przy wejściu, na furcie seminaryjnej.

Św. Janie Pawle II, módl się za nami, a zwłaszcza wyproś nam nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej i zakonnej.

Zdjęcia pochodzą z albumu: Witaj Ziemio Łowicka! Dziesiąta rocznica pielgrzymki Sługi Bożego Jana Pawła II do Łowicza 1999 – 14 czerwca – 2009, oprac. B. Karp, S. Majkut, W. Osial, Ząbki 2009.

Podobne