465. 20-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – kartka z kalendarza – cz. 6 – „Nasi Pasterze o Seminarium”

16 LIPCA 2014
admin

Od 27 marca 2004 r. opiekę nad Seminarium objął nowy Ordynariusz łowicki J. E. ks. bp Andrzej F. Dziuba, który przyjął sakrę biskupią w Bazylice Katedralnej w Łowiczu dnia 22 maja 2004 r. Bp Andrzej F. Dziuba kontynuuje dzieło zainicjowane przez swojego Poprzednika, także postrzegając Seminarium jako serce diecezji i miejsce formacji nowych kapłanów. Tak mówił nowy Ordynariusz podczas jednego z odpustów seminaryjnych: „Niech nasze Seminarium i wszyscy, którzy są jego przyjaciółmi, dobrodziejami, będzie znakiem formowania świętości, będzie znakiem, w którym wyrażać się będzie wyjątkowa jedność wiary, nadziei i miłości. Niech ono będzie – jak mówi Sobór Watykański II – sercem diecezji, które będzie każdemu z nas szczególnie bliskie”.

Jak pisał bp Alojzy Orszulik w Dekrecie ustanawiającym Seminarium Duchowne w Łowiczu: „[…] w trosce o zapewnienie diecezji duszpasterzy wszechstronnie przygotowanych duchowo, intelektualnie i pastoralnie do ich trudnej posługi, niniejszym aktem powołuję do istnienia Wyższe Seminarium Duchowne” (l.dz. 1256/N/92).

Po 20 latach istnienia Seminarium w Łowiczu, uczelnię tę ukończyło 142 absolwentów, przyjmując święcenia kapłańskie i służąc Kościołowi łowickiemu i Kościołowi Powszechnemu (choćby jako misjonarze).

Podobne