463. 20-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – kartka z kalendarza – cz. 4 – „Jak przebiegała pierwsza inauguracja?”

12 LIPCA 2014
admin

Następnie przemówił ks. dr Stanisław Plichta wicerektor WSD, prezentując dotychczasowy tok studiów alumnów istniejącej już od dwóch lat diecezji łowickiej. Nie zabrakło słów kard. Pio Laghi, który przypomniał o potrzebie formacji alumnów na kilku płaszczyznach: ludzkiej, duchowej, intelektualnej i pastoralnej. Dalej przemawiali ks. abp Józef Kowalczyk nuncjusz apostolski w Polsce, ks. abp Henryk Muszyński z Gniezna, ks. prof. dr hab. Jan Łach rektor ATK, ks. prof. dr hab. Ludwik Królik z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, do którego nasze WSD zostało afiliowane, prof. Aleksander Łuczak minister edukacji narodowej, Andrzej Charzewski wojewoda skierniewicki, Jerzy Krupa p.o. kuratora oświaty województwa skierniewickiego (jeszcze wtedy był inny podział administracyjny kraju – Łowicz znajdował się na terenie województwa skierniewickiego) oraz kl. Sławomir Wasilewski, senior alumnatu, a dzisiejszy rektor naszego Seminarium. Na końcu przemówił ks. bp Alojzy Orszulik ordynariusz diecezji łowickiej. Po odśpiewaniu hymnu Gaudeamus igitur zaproszeni goście udali się na wspólny obiad do refektarza seminaryjnego. Uroczystości trwały długo, ostatni goście wyjeżdżali już wieczorem, a przecież inauguracja trwała od rana.

Pierwszą kadrę WSD w Łowiczu tworzyli następujący kapłani: ks. dr Stanisław Lech – rektor, ks. dr Stanisław Plichta – wicerektor i prefekt studiów, ks. mgr lic. Józef Staszewski – prefekt alumnów, ks. mgr Jan Rawa – dyrektor administracyjny, ks. mgr lic. Adam Bednarczyk – ojciec duchowny i ks. mgr lic. Paweł Kozakowski – ojciec duchowny.

Zdjęcia pochodzą z: Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, red. bp J. Zawitkowski, Łowicz 1997.

Podobne