461. 20-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu – kartka z kalendarza – cz. 2 – „Początki Seminarium”

7 LIPCA 2014
admin

Po niespełna dwóch latach cały gmach wraz z terenem przylegającym były gotowe do zamieszkania i użytkowania. Ale zanim to się stało trzeba było włożyć wiele pracy i środków, by dzisiejszy budynek wraz z otoczeniem doprowadzić do porządku, wybudować kaplicę, bibliotekę, kolegium teologiczne i kilka innych budynków. Aż wreszcie przyszedł dzień pierwszej inauguracji. Wszystko dopinano jeszcze do ostatniej chwili. Jak wspominają świadkowie tamtych wydarzeń, asfalt stygł jeszcze w dzień uroczystości, a w przeddzień malowano trawę na zielono. Wszystkim zależało na tym, by w sposób dostateczny uhonorować przybyłych gości i jak najlepiej przygotować się do pierwszej Inauguracji Roku Akademickiego 1994/1995.

Zdjęcia pochodzą z: Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, red. bp J. Zawitkowski, Łowicz 1997.

Podobne