42. 15 lat Diecezji Łowickiej

25 MARCA 2007
admin

W tej Uroczystej Mszy św. biskup ordynariusz wzywał wiernych do dziękczynienia za dar diecezji łowickiej, za dobro, które tu od 15 lat się dokonuje. We Mszy uczestniczyli kanonicy trzech kapituł, księża prałaci, burmistrz Łowicza, a także starosta powiatu łowickiego, siostry zakonne, harcerze, młodzież szkół naszego miasta, a także wierni świeccy ze wszystkich łowickich parafii. Po uroczystej celebrze w seminarium miała miejsce kolacja, która była przedłużenie Uczty dziękczynnej.

Podobne