41. Teologia Liturgii

19 MARCA 2007
admin

Ksiądz profesor dzielił się swoim doświadczeniem odnośnie prawidłowo sprawowanej liturgii. Wykładowca pokrótce przedstawił prace komisji liturgicznej, działającej przy Konferencji Episkopatu Polski. Pytaniom ze strony alumnów nie było końca. Po raz kolejny okazało się, że jeszcze wiele trzeba nam się uczyć i studiować dokumenty Kościoła.

Podobne