408. „Co z tą młodzieżą?” czyli Sympozjum na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

5 KWIETNIA 2014
admin

Mszy św., która rozpoczęła Sympozjum, przewodniczył metropolita warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. Podczas homilii przypomniał on postać bł. Jana Pawła II, który dzięki doświadczeniu wiary mógł być autentycznym jej świadkiem i przekazywać wiarę młodym ludziom, z którymi miał doskonały kontakt najpierw jako duszpasterz młodzieży, potem jako biskup, a następnie jako papież.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW Sekcji św. Jana Chrzciciela, przywitał wszystkich zgromadzonych gości, a szczególnie rektorów i alumnów afiliowanych seminariów, w tym także naszą łowicką wspólnotę z ks. rektorem Sławomirem Wasilewskim na czele.

Wykład wprowadzający pt. Spojrzenie duszpasterza na młodego człowieka wygłosił ks. dr Piotr Pawlukiewicz. Referaty naukowe wygłosili także: ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba pt. Centralna czy peryferyjna pozycja religii w życiu współczesnej młodzieży? oraz mgr Agata Balcerzak pt. Zagrożenia i pozytywny potencjał współczesnej młodzieży w świetle badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.

Prelegenci podczas swoich wykładów nie zatrzymali się jedynie na teorii, która jako coś ustalonego, nawet w pewnej mierze zastanego, wydaje się nie do końca właściwie opisywać tak dynamiczną rzeczywistość jaką stanowi młodzież. Wszyscy spośród wygłaszających wykłady zwrócili uwagę na potencjał jaki tkwi w młodych ludziach. Jednocześnie podkreślono wpływ negatywnych zjawisk społecznych, na które dzisiejsze młode pokolenie jest narażone.

Po wykładach odbyła się debata duszpasterzy, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie: Co Kościół oferuje młodemu pokoleniu?. Zauważono, że poza katechezą i formacją religijną, którą organizują parafie, istnieją inne możliwości dotarcia do grup młodzieży, takie jak: istnienie grup formacyjnych, rekolekcje, dni skupienia itp. Wskazywano również na to, jak ważne jest traktowanie młodych ludzi na poważnie; jak bardzo potrzebują oni więzi i autentycznych autorytetów, które nie tylko słowem ale przede wszystkim własnym stylem życia będą pociągać do życia według Ewangelii.

Bardzo często podczas sympozjów naukowych brakuje głosu tych, o których się dyskutuje. Organizatorzy spotkania w pewnej mierze postarali się usunąć tę niedogodność, która rodzi wrażenie, że słowa uczestniczących w debacie „idą w próżnię”.

Ks. dr Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” próbował wraz z przedstawicielami mediów katolickich ustalić Czego młodzi oczekują od Kościoła. Wśród najczęstszych oczekiwań, jakim Kościół powinien sprostać, młodzi dziennikarze wskazywali na: autentyczność przekazywanych wartości, bliski kontakt i umiejętne towarzyszenie młodym tak, aby pomagając nie zastępować im rodziny.

Już za kilka dni na stronie PWTW będzie można odsłuchać (i obejrzeć) cały zapis Sympozjum, aby powrócić do przedstawionych problemów lub się z nimi zapoznać. Z naszej strony serdecznie do tego zachęcamy.

Podobne