395. Jakub Kita, alumn roku drugiego, mówi o zmaganiach wielkopostnych w życiu kleryka

15 MARCA 2014
admin

Sens postu, wyrzeczenia wielkopostne, rozwój kleryka i wpatrywanie się w Krzyż Zbawiciela, te tematy porusza w rozmowie kleryk Kuba. Zapraszamy do odsłuchania.

Podobne