394. Modlitewne spotkanie pielgrzymów grupy Zielonej ŁPPM

14 MARCA 2014
admin

* Eucharystia – w oratorium na III piętrze
* lektura kolejnego fragmentu „Didache” – w sali 217 na II piętrze
* echo lektury Ojców Apostolskich
* rozmowa na aktualne tematy egzystencjalne
* wspólnotowa modlitwa różańcowa.

Podobne