393. Posługi lektoratu, akolitatu oraz kandydatura do święceń diakonatu

9 MARCA 2014
admin

Lektorzy są zobowiązani do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Lektorami zostali: Mateusz Adamski, Paweł Gontarz, Sławomir Piotrowski, Szymon Smółka i Rafał Woronowski.

Akolici, jako słudzy ołtarza mogą puryfikować (oczyszczać) naczynia liturgiczne, rozdawać Komunię św. i zanosić Ją chorym. Tą posługą zostali obdarzeni: Łukasz Majer i Mateusz Wojtczak.

Kandydatura do święceń jest potwierdzeniem, że Kościół w osobie władz Seminarium, profesorów i bliskich zweryfikował tych, którzy mają stać się kapłanami. Kandydaturę przyjęli: Łukasz Gawrzydek i Tomasz Stępniak.

Podczas homilii Ks. Biskup wskazał na czas udzielania posług, które mają być niesieniem krzyża Chrystusowego dla pożytku wspólnoty wierzących. Prosił wszystkich zgromadzonych o modlitwę w intencji nowych powołań, aby nie zabrakło lektorów i akolitów, gdy obecni staną się kapłanami.

Podobne