385. Bądźmy wdzięczni za dar powołania. Lutowy dzień skupienia z ks. Zenonem Salą

14 LUTEGO 2014
admin

Ks. Zenon, ojciec duchowny wspólnoty WSD w Radomiu, zwrócił uwagę na tak istotne aspekty naszego życia w Seminarium jak: szacunek do przełożonych, wzajemne relacje, modlitwa i Eucharystia.

Rekolekcjonista podkreślił jak ważne jest dla naszego życia i właściwej formacji czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. Właściwa i dojrzała relacja do Boga rodzi się, gdy adorujemy Go w kaplicy czy kościele. To kapłańskie czuwanie przed Panem jest najpiękniejszym i najbardziej przemawiającym świadectwem wiary. Ojciec duchowny radomskiej wspólnoty kleryckiej zachęcił alumnów, aby nie żałowali czasu na przebywanie z Panem.

Ks. Zenon Sala zanim objął funkcję ojca duchownego WSD w Radomiu przez siedem lat był misjonarzem w Kamerunie. Podzielił się z nami swoim doświadczeniem, wiedzą i wspomnieniami z życia tamtejszej wspólnoty Kościoła. Powiedział też, że w czasie misji szczególnie można zauważyć działanie łaski Bożej, która prowadzi kapłanów przez różne niebezpieczeństwa, aby bez przeszkód głosili Chrystusa.

Podobne