376. O trudnościach i nadziejach kleryków w związku z formacją duszpasterską mówi Ks. Rektor (cz. II wywiadu)

22 STYCZNIA 2014
admin

Prawdopodobnie każdy alumn myśli o tym jak jego posługa duszpasterska będzie wyglądać w przyszłości, jak sprawdzą się w praktyce jego umiejętności i wiedza zdobyta podczas studiów. Rektor Seminarium przypomina najczęstsze pokusy i błędy jakim mogą ulec klerycy oraz wskazuje, na czym ma się opierać przyszłe prowadzenie i towarzyszenie wiernym.

Podobne