37. Nowi lektorzy i akolici

24 LUTEGO 2007
admin

Księdzu biskupowi zostali także przedstawieni kandydaci do święceń diakonatu – klerycy roku V. W homilii biskup senior mówił o ważności głoszenia Słowa Bożego z powagą i odwagą. Pouczał przyszłych akolitów, by stale pamiętali, że w swych rękach mieć będą Ciało Zbawiciela naszego oraz by zanieśli Go tym, którzy jeszcze Go nie znają.

Ksiądz biskup wyraził nadzieję, że dobrze się przygotowali alumni do posług i wiedzą jaka odpowiedzialność na nich spoczywa. Kaznodzieja przyznał, że miłość do kobiety jest piękna i że sama kobieta jako dzieło Boga, jest piękna, lecz z czasem to się zmieni. Tak samo, jak i oni, będą zgarbieni, łysi, ze zmarszczkami. Na koniec ksiądz biskup wezwał przyszłych diakonów do jeszcze większego przylgnięcia do Jezusa oraz do Kościoła i by nieustannie modlili się o siły dla siebie, by móc podołać zadaniom, jakie Kościół im zleci. Po uroczystej Liturgii alumni zrobili sobie zdjęcia z Biskupem i przełożonymi, następnie udali się do swoich rodzimych parafii, by móc popracować a zarazem pokazać się swoim bliskim.

Podobne