368. Kolęda w Seminarium

6 STYCZNIA 2014
admin

Choć ta kolęda jest dość nietypowa, bo przecież alumni spotykają się z księżmi przełożonymi codziennie przy różnych okazjach, to jednak wizyta duszpasterska jest szczególnym czasem rozmowy i jednoczącej modlitwy, tak potrzebnej każdemu człowiekowi.

Na stole biały obrus, krzyż, zapalone świece, Pismo Święte, woda święcona i kropidło. Błogosławieństwu mieszkań kleryków towarzyszy ta sama duchowa świadomość – zawsze to Pan, narodzony dwa tysiące lat temu przychodzi w osobie kałana, aby udzielić swojej łaski wszystkim zamieszkującym Seminarium.

Podobne