354. Eucharystia i spotkanie z rodzinami alumnów i moderatorów Seminarium w uroczystość odpustową Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

8 GRUDNIA 2013
admin

Od początku istnienia Kościół wierzył w Niepokalane Poczęcie Maryi, która została uchroniona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów uczynkowych. Zawsze posłuszna Bogu wstawia się Ona za całym Kościołem i światem, aby ten mógł nawrócić się i odnaleźć Jezusa Chrystusa.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu – choć obecny w Kościele jako prawda od jego początków – został uroczyście ogłoszony dopiero 8 grudnia 1854 r. przez błogosławionego papieża Piusa IX w konstytucji apostolskiej Ineffabilis Deus.

Gdy ks. bp Alojzy Orszulik stanął przed wyborem patrona naszego łowickiego Seminarium, zapragnął, aby to właśnie Maryja Niepokalana otaczała je płaszczem swojej matczynej opieki i chroniła alumnów, wykładowców oraz przełożonych przed wszelkim złem i zakusami złego ducha.

Z racji dzisiejszej uroczystości cała wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu uczestniczyła w Eucharystii, po zakończeniu której wraz z zaproszonymi gośćmi udaliśmy się na uroczysty obiad. W tym wyjątkowym dniu klerycy mogą zaprosić krewnych i bliskich do swoich pokoi, co tak naprawdę zdarza się tylko raz w roku.

Podobne