34. Pomagać razem

17 LUTEGO 2007
admin

Ksiądz Biskup przypomniał, że dzięki wierze człowiek może wybrać dwie drogi. Pierwsza to droga, po której idę sam, opieram się na samy sobie, sam staję się celem dla siebie. Druga droga, to droga prawdziwej wiary, najpełniej odpowiada ona godności człowieka. Na niej człowiek może zrozumieć cierpienia i na niej może złączyć się z Chrystusem.

Na końcu Biskup Ordynariusz podziękował wszystkim, którzy angażują się w pomoc innym, kosztem swego czasu, zdrowia, pieniędzy. Następnie zgromadzenie przeniosło się do auli, gdzie odbył się szereg wykładów dotyczących m.in. miejsca i zadań parafialnych zespołów Caritas, roli asystentów kościelnych PZCh i SKC, a także akcji letniej Caritas i przekazywania 1% podatku na tę fundację.

Podobne