337. Kolejne promocje lektorskie

27 PAźDZIERNIKA 2013
admin

27 października 2013 r. w XXX Niedzielę Zwykłą J.E. ks. bp Józef Zawitkowski, biskup pomocniczy diecezji łowickiej udzielił błogosławieństwa 74 lektorom, którzy dzięki temu mogą czytać w zgromadzeniu liturgicznym Słowo Boże, śpiewać psalmy i podawać intencje modlitwy powszechnej.

Lektorzy przybyli na uroczystość wraz ze swoimi rodzicami i rodziną, księżmi proboszczami i wikariuszami oraz wspólnotami ministranckimi ze wszystkich stron naszego Kościoła diecezjalnego: Sochaczewa, Łowicza, Żyrardowa, Skierniewic, Młodzieszyna, Tumu, Kutna, Rdutowa, Jaktorowa, Siedlca, Strzegocina, Witoni, Czerniewic, Grabowa, Lubochni i wielu innych. Wokół tych młodych ludzi zgromadzili się najbliżsi, aby modlić się i czuwać nad ich dalszym rozwojem.

Choć bycie lektorem jest przywilejem, to również stanowi obowiązek. Nie chodzi bowiem jedynie o publiczne czytanie świętych tekstów Biblii, ale o życie Słowem w niej zawartym. Zakładając albę ministranci przyoblekli się nie tylko w czystość, ale przyjęli błogosławieństwo, aby dzięki mocy Bożej głosić Jego Słowo, które jest mieczem Ducha(por. Ef 6,17). Nowopromowanym lektorom życzymy wielu łask Bożych. Wspólnota seminaryjna zapewnia o modlitwie w ich intencji i jednocześnie prosi bliskich i parafian, aby wspierali tych wybranych do szczególnej służby, tak, aby pomimo prześladowań Kościoła mogli w mocy Ducha wypełniać powierzone im zadanie.

Podobne