336. Uroczystość św. Wiktorii, patronki diecezji łowickiej i miasta Łowicza

11 LISTOPADA 2013
admin

„Prawdziwi chrześcijanie nie powinni się niczego lękać” – mówił dziś ks. arcybiskup Władysław Ziółek, emerytowany metropolita archidiecezji łódzkiej, w czasie homilii wygłoszonej podczas uroczystej Mszy świętej sprawowanej w łowickiej bazylice katedralnej.

Wspomniany wyżej metropolita emeryt – ks. abp Władysław Ziółek; sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski – ks. bp Wojciech Polak; ordynariusz senior diecezji kaliskiej – ks. bp Stanisław Napierała; biskup pomocniczy senior archidiecezji gnieźnieńskiej – ks. bp Bogdan Wojtuś, wszyscy trzej biskupi łowiccy z ks. bpem Andrzejem Franciszkiem Dziubą na czele, kapłani diecezjalni i zakonni, siostry zakonne, władze starostwa, powiatu i miasta, wzięli udział w publicznym wyznawaniu wiary, uwielbieniu Boga i przyzywaniu orędownictwa św. Wiktorii, patronki naszej diecezji.

Przed Mszą święta odbyła się procesja z relikwiami rzymskiej męczennicy, a przed katedrą – na Starym Rynku zgromadzeni wierni wraz z wypowiadającymi poszczególne prośby: starostą, burmistrzem i biskupem, modlili się za powiat, miasto i całą diecezję.

Zebrani odśpiewali także hymn państwowy podczas wciągania na maszt biało-czerwonej flagi naszego Narodu. Te wszystkie znaki przypomniały nam, że mamy być nie tylko wiernymi sługami Chrystusa, ale również obywatelami odpowiedzialnymi za polską rzeczywistość naszej Ojczyzny, która 11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli, ukazała się walczącym o jej niepodległość jako znowu wolna.

Po zakończonych uroczystościach liturgicznych i patriotycznych, zaproszeni goście przybyli do naszego Seminarium na okolicznościowy obiad. Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszym Seminarium tak wiele zacnych osobistości mających realny wpływ na losy Kościoła w Polsce i odpowiedzialnych za losy naszej Ojczyzny – Polski.

Podobne