335. Relikwie św. Wiktorii w naszym Seminarium

7 LISTOPADA 2013
admin

Przypomnijmy, że św. Wiktoria, dziewica i męczennica rzymska, żyła w III wieku post Christum natum, i stała się jedną z ofiar prześladowania chrześcijan za czasów cesarza Decjusza (249-251). Do Łowicza relikwie świętej trafiły za sprawą arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski Henryka Firleja, który czynił o nie starania u papieża. Gdy w 1625 roku otrzymał relikwie św. Wiktorii, złożył je w renesansowej kaplicy Jakuba Uchańskiego przy łowickiej kolegiacie. Wiktoria – święta odległa w czasie, ale bliska nam w swych doczesnych szczątkach i tajemnicy świętych obcowania – została ogłoszona patronką diecezji w roku 1992, tj. w roku utworzenia diecezji.

Podobne