333. Kolejne zastępy lektorów

13 PAźDZIERNIKA 2013
admin

13 października, w uroczystość bł. Honorata Koźmińskiego, współpatrona diecezji łowickiej 46 młodzieńców przyjęło z rąk J.E. ks. bpa Andrzeja Franciszka Dziuby błogosławieństwo lektorskie. Posługa lektora wykrystalizowała się już u początków chrześcijaństwa, młodzi mężczyźni, którzy ją spełniali, podobnie jak dzisiaj, byli zobowiązani do czytania Słowa Bożego w czasie liturgii, szczególnie podczas sprawowania Eucharystii.

Ministranci, którzy stali się lektorami, przybyli z wielu miejscowości znajdujących się na terenie naszej diecezji: Piątku, Dmosina, Bednar, Łęczycy, Skierniewic, Kocierzewa, Łowicza, Baranowa, Giżyc, Topoli Królewskiej, Kutna, Głowna, Janisławic i Tumu. Po roku formacji w swoich parafiach i przeżyciu rekolekcji w naszym Seminarium zdali egzaminy ze znajomości Pisma Świętego, liturgii, dykcji oraz śpiewu liturgicznego, aby jak najlepiej być przygotowanym do pełnienia tej odpowiedzialnej posługi.

Lektor nie tylko jest zobowiązany do czytania tekstów Biblii, ma on również Słowo Boże głosić, czytać indywidualnie, rozważać je i według niego żyć, ponieważ wiara rodzi się ze słuchania.
Podczas Eucharystii modliliśmy się o nowe powołania do Seminarium. Nie jest bowiem tajemnicą, że większość powołań odkrywana jest w ramach pełnienia funkcji lektora czy ministranta.

To pierwsze z dwóch błogosławieństw udzielanych w tym roku. Kolejne wkrótce, a my życzymy wielu łask Bożych i mocnych głosów nowo promowanym sługom Pisma Świętego.

Podobne