332. Inauguracja roku akademickiego 2013/2014

5 PAźDZIERNIKA 2013
admin

5 października o godzinie 10.30 wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej od uczestnictwa we wspólnej Mszy św., której przewodniczył ordynariusz diecezji, ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba, rozpoczęła uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego. Główny celebrans podczas homilii przypomniał wszystkim przełożonym, profesorom i klerykom o tym, jak ważnym miejscem we wspólnocie diecezji jest Seminarium, które nie tylko uczy na sposób czysto intelektualny, ale również wychowuje i kształtuje charaktery przyszłych kapłanów.

Po zakończeniu Ofiary Eucharystycznej goście przeszli do seminaryjnej auli, gdzie zostali imiennie powitani przez ks. dra Sławomira Wasilewskiego, rektora naszego Seminarium.

Po powitaniu ksiądz rektor w swoim przemówieniu powiedział do zebranych między innymi: „Jeżeli dzisiaj rozpoczynamy w naszym Seminarium kolejny rok seminaryjnej formacji i akademickich studiów, to dlatego, że w naszej diecezji łowickiej są jeszcze młodzi ludzie, którzy pełnię swojej ludzkiej godności odkrywają dzięki nadludzkiej interwencji boskiej, zwanej powołaniem, realizowanym ku kapłaństwu i przez udział w kapłaństwie Chrystusowym”.

Uświadamiając nam wszystkim, że powołanie rodzi się tam, gdzie Pan Bóg ze swoją narracją dociera do wrażliwego serca człowieka, ksiądz rektor życzył wszystkim alumnom: „Niech ta boża opowieść nigdy nie przestanie być dla Was, kochani Alumni, fascynacją, rewelacją, duchową przygodą z Bogiem, która nigdy się nie skończy. Niech boska opowieść o boskim powołaniu Was przez Boga pisze się dalej i niech powstaje przy Waszym autentycznym zaangażowaniu”

Następnie w imieniu rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ks. prof. dra hab. Krzysztofa Pawliny, głos zabrał ksiądz infułat dr hab. Stanisław Kur, profesor wydziału teologicznego naszej uczelni macierzystej, a następnie dokonał aktu immatrykulacji, czyli przyjęcia do grona studentów czterech nowych kleryków roku pierwszego: Damiana Mireckiego z Międzyborowa, Pawła Wójcika z Łodzi, Tomasza Szcześniaka z Osmolina i Mateusza Sudoła z Głowna. Po złożeniu przyrzeczeń i otrzymaniu indeksów klerycy I roku stali się pełnoprawnymi studentami uczelni.

Wykład inauguracyjny, pt. „Narracyjna struktura powołania chrześcijańskiego” wygłosił dla nas ks. dr Wojciech Bartkowicz, rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Myślą przewodnią wykładu było powołanie chrześcijańskie oraz szczególne powołanie, kapłańskie, które jest nieustannym, żywym zmaganiem, na wzór proroków i apostołów, którzy odważyli się odpowiedzieć Bogu: „Tak”.

Po wykładzie inauguracyjnym ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba podziękował wszystkim za ich wkład w budowanie wspólnoty seminaryjnej. Uroczysty obiad zakończył nasze wspólne spotkanie inaugurujące kolejny rok akademicki.

Podobne