33. Piesza Pielgrzymka z Głowna na Jasną Górę 20-27 sierpnia 2019

13 SIERPNIA 2019
E. K.

Oto Matka Twoja

33. Piesza Pielgrzymka z Głowna na Jasną Górę 20-27 sierpnia 2019

 

Zbliża się radosny dzień rozpoczęcia trzeciej w ciągu roku pieszej pielgrzymi, która z naszej diecezji zmierza przed oblicze Czarnej Madonny.

W imieniu organizatora Pieszej Pielgrzymki z Głowna na Jasną Górę ks. prał. dziekana dra Stanisława Banacha pragnę bardzo serdecznie zaprosić do uczestnictwa w pielgrzymim trudzie na trasie przemarszu i na sposób duchowy.

W tym roku pod hasłem „Oto Matka Twoja” wyruszamy z naszych Parafii, Miasta, Dekanatu i okolic już po raz 33. Wiążemy to nasze wyjście z „wiekiem Chrystusowym” i z drogą prowadzącą na Krzyż, zanim jednak nadeszła godzina oddania ducha, w Testamencie z Krzyża oddał uczniowi swoją Matkę, a uczeń wziął ją do siebie. Chcemy również i my przyjąć te Słowa Testamentu z wysoka, jako skierowane do nas pielgrzymów. Chcemy tak jak uczeń przyjąć Maryję do siebie jako naszą Matkę i Królową. Z troską i obawą patrzymy w obecnym czasie na świat pełen niepokojących przemian i na naszą Ojczyznę poddawaną ciągle nowym próbom, w której dokonuje się tyle lekceważenia i profanacji Świętego Oblicza najlepszej z Matek. Chcemy w duchu podjętej ekspiacji zadośćuczynić za zniewagi i prosić o nawrócenie dla tych, którzy pobłądzili i odeszli od Boga i Kościoła.

Wpatrzeni w przykład niebieskiej Matki Maryi, wiernej aż po Krzyż, chwytamy za różaniec, który zaraz po Eucharystii jest głównym punktem pielgrzymiego dnia. Zatrzymamy się nad wskazaniami papieskiego nauczania, wskazującego Maryję jako wzór wszelkiego macierzyństwa na ziemi i rozważymy znaczenie słów i piękno starej modlitwy zawartej w śpiewie „Godzinek”. Chcemy rozważając te tajemnice, modlitwą wspierać Kościół, Ojca Świętego, naszych Pasterzy, Ojczyznę, a szczególnie młodzież poszukującą i rozpoznającą życiowe powołanie, oraz tych których spotkamy na pielgrzymim szlaku.

Zaprosiliśmy na trasę pielgrzymki Księży Biskupów – Pasterzy Kościoła w naszej Diecezji, kapłanów, seminarzystów i osoby życia konsekrowanego. W tym roku o świadectwo życia i zmagania się w nim z różnymi trudnościami prosimy Matki różnych stanów i na różnym etapie przeżywania ich macierzyństwa – poczynając od tych, które z nadzieją oczekują na narodziny dziecka, które cieszą się jego wychowaniem, zmagają z trudami wychowania, aż po te które stają nad grobem swych dzieci opłakując ich utratę.

Zapraszamy i Ciebie do przyjęcia zaproszenia, i współdzielenia radości pielgrzymiej drogi, a jeśli siły, zdrowi i czas nie pozwolą na wyjścia w drogę prosimy o duchowe wsparcie zwłaszcza osoby starsze, pozostające w szpitalach i domach opieki.

Zapisy na pielgrzymkę trwają do 15 sierpnia w godzinach od 17 do 20 w biurze pielgrzyma – na salce katechetycznej przy parafii św. Jakuba Ap. w Głownie. Na tych, którzy nie zdążą podjąć szybkiej decyzji oczekuje mobilne biuro w drodze.

Za każde otrzymane dobro, najdrobniejszy gest życzliwości, za wsparcie duchowe i materialne z serca dziękujemy, a u Pana Boga wypraszamy obfitego błogosławieństwa i potrzebnych łask, ze swej strony, w duchu wdzięczności za okazywaną troskę, zabieramy Wasze intencje, aby przedstawić je Najlepszej z Matek.

Informacje o pielgrzymce i wszystkie potrzebne szczegóły znajdziemy na stronie: www.fb.com/pielgrzymka.glowno na plakatach i telefonicznie u Przewodnika.

 

W imieniu ks. Dziekana Dekanatu Głowno
z modlitwą brat przewodnik
– ks. Zbigniew Kielan

Podobne