322. I turnus rekolekcji dla kandydatów na lektorów już za nami!

4 LIPCA 2013
admin

Czas rekolekcji był bardzo urozmaicony. Przyszli lektorzy uczestniczyli we wspólnych modlitwach, Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu. Znalazł się również czas na sport i rekreację przy wspólnym grillu. Niektórzy rozwijali swoje talenty muzyczne, grając i śpiewając podczas nabożeństw i codziennej Eucharystii. Chłopcy zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne podczas służby przy ołtarzu, a zwłaszcza czytania Słowa Bożego. Brali także udział w wykładach z Pisma św., liturgiki, muzyki i fonetyki, a na koniec z indeksem w ręku zaliczali poszczególne przedmioty na egzaminach.

Wszyscy już wyjechali, ale jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiamy, drodzy Uczestnicy naszych rekolekcji i do zobaczenia na promocji lektorskiej… już w październiku.

Podobne