319. Święcenia kapłańskie Anno Domini 2013

5 CZERWCA 2013
admin

Jako wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu, złożona z przełożonych i alumnów, dzielimy radość wraz z naszymi wychowankami i seminaryjnymi kolegami: Jakubem, Mateuszem, Michałem, Piotrem i Sebastianem, którzy w dniu dzisiejszym przyjęli z rąk Jego Ekscelencji Andrzeja Franciszka Dziuby święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu i jako neoprezbiterzy – kapłani sprawy Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, Pogrzebanego i Zmartwychwstałego – zostaną posłani 25 czerwca do pięciu parafii naszej łowickiej diecezji.

Podobne