317. IX Sympozjum Naukowe – „Między wiarą a niewiarą”.

26 MAJA 2013
admin

IX Sympozjum Naukowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu rozpoczęło się przywitaniem gości i krótkim wystąpieniem Jego Magnificencji ks. dra Sławomira Wasilewskiego – rektora Seminarium. Następnie rzecznik prasowy diecezji łowickiej, ks. dr Piotr Karpiński odczytał telegram nadesłany przez przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Kultury, kardynała Gianfranco Ravasi, a następnie fragment listu Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Celestino Migliore. Po odczytaniu listów głos zabrał Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup Andrzej Franciszek Dziuba, ordynariusz łowicki.

Po przemówieniach gospodarzy Sympozjum, nadszedł czas na wykłady naukowe, toteż do stołu prezydialnego zasiadł prowadzący pierwszą część Sympozjum ks. dr Wojciech Osial. Zaprosił on do siebie i przedstawił pierwszego z gości: ks. prof. dra hab. Macieja Bałę z UKSW z Warszawy, który zaprezentował wykład pt. „Mapa współczesnej niewiary: od otwartego agnostycyzmu po agresywny ateizm, przykłady rodzaje i źródła”. Następnie swój wykład wygłosił prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko z IFiS PAN.

Po przerwie kawowej odbył się panel dyskusyjny, który poprowadził ks. dr Piotr Karpiński. Rozpoczynając dyskusję odwołał się on do ks. prof. Józefa Tischnera, którego myśli towarzyszyły prowadzonej dyskusji. W dyskusji udział wzięli wspomniani już: ks. prof. Maciej Bała i prof. Zbigniew Mikołejko oraz: dr Monika Waluś z UKSW i reżyser Maria Osławska z Theatrum Mundi z Krakowa. Po dyskusji wszyscy uczestnicy Sympozjum udali się na poczęstunek do seminaryjnego refektarza.

Wieczorem, tego samego dnia, nasza wspólnota seminaryjna udała się do Kutna na spektakl „Polacy” w reżyserii Gabriela Gietzky’ego z udziałem aktorów: Olgierda Łukaszewicza (jako kard. Stefan Wyszyński) i Radosława Krzyżowskiego (w roli Witolda Gombrowicza).

al. Paweł Gontarz

Podobne