315. Spotkanie z księdzem Bruno Thevenin

13 MAJA 2013
admin

Po krótkim przedstawieniu i wprowadzeniu w temat przez księdza Ludwika, ksiądz Bruno wygłosił do nas bardzo ciekawą konferencję, która została wygłoszona w języku francuskim. W pełnym zrozumieniu jej treści z pomocą przyszła nam Pani Angelika, która na bieżąco tłumaczyła słowa Założyciela Misji św. Teresy.

Konferencja, która była jednocześnie pewnego rodzaju świadectwem, poświęcona była zagadnieniu dobrego przygotowania się do kapłaństwa. Ksiądz Bruno mówił nam, że trzeba nieustannie rozwijać swoją inteligencję, ale nie można zapominać o codziennym pogłębianiu relacji z Panem Bogiem.

Pan Bóg będzie mówił przez nas, ale tylko wtedy, JEŚLI BĘDZIEMY BLISKO TABERNAKULUM. Odkryjemy wtedy, że Pan Bóg chce działać przez nas i mówić przez nas, a my staniemy się niejako Jego słowem.

SERCE KAPŁANA MUSI BYĆ CZUŁE, WRAŻLIWE, PEŁNE DELIKATNOŚCI, MIŁOŚCI I POKORY. Musi być ono nieustannie otwarte na innych na podobieństwo otwartego Serca Jezusowego – podkreślił ksiądz Bruno.

Na zakończenie ksiądz Ludwik zachęcił nas do uczestnictwa w Misji świętej Teresy, a ksiądz Bruno udzielił nam kapłańskiego błogosławieństwa. Konferencja zrobiła na nas ogromne wrażenie, dlatego z pewnością na bardzo długo pozostanie w naszej pamięci.

al. Paweł Gontarz

Podobne