299. Marcowy dzień skupienia

22 MARCA 2013
admin

Ojciec Rekolekcjonista przypomniał każdemu z nas o potrzebie budowania swojej relacji z Jezusem, która powinna być oparta na modlitwie Słowem Bożym, adoracji oraz uczestnictwu w codziennej Eucharystii. Ponadto o. Andrzej w sposób szczególny ukazał nam znaczenie „nowej ewangelizacji” w świecie współczesnym, zachęcając wszystkich, aby najpierw zajrzeli do „dna swojej duszy”. Tematem naszych rozważań była również kontemplacja, będąca „uświadomieniem sobie, że istnieje Osoba, która mnie przekracza – Stwórca”. Rekolekcje zakończyła wspólna Eucharystia.

Podobne