297. Koło Żywego Różańca

7 MARCA 2013
admin

Spoglądając w historię, warto powiedzieć, że pierwsze Koło Żywego Różańca zostało założone w roku 1826 przez Paulinę Jaricot. Członkowie tej wspólnoty są zobowiązani do codziennego odmawiania jednej tajemnicy Różańca świętego połączonej z rozważaniem. Zatem, wszystkie osoby przynależące do Koła odmawiają cały Różaniec, zyskując dla siebie duchowe zasługi.

Psałterz Maryi jest jedną z najwspanialszych modlitw do Matki Naszego Pana, dlatego bł. Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” pisał, że: „za pośrednictwem Różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”. Niech słowa tej zachęty skierowane do nas wszystkich przyczynią się do szerzenia czci Maryi, która jest Opiekunką wszystkich ludzi.

Podobne