293. Nowe Miasto nad… Bzurą?

31 STYCZNIA 2013
admin

Ciche i spokojne korytarze seminaryjnego budynku na kilka godzin stały się bardzo głośne. Zresztą, któżby ogarnął taki „żywioł”? Za obupólną zgodą, na teren Seminarium dostały się bowiem dzieci z parafii w Nowym Mieście, w liczbie 52!!!

A wszystko wpisywało się w specjalny program, który podjął ks. Sylwester Bernat, wikariusz z Nowego Miasta. Otóż dzieci, które nigdzie nie wyjechały na ferie, mogły wziąć udział w „Feriach przy parafii”. Każdego dnia ks. Sylwester wraz z kilkoma siostrami i rodzicami, organizował dzieciakom czas, urozmaicając go poprzez modlitwę, gry, zabawy i wyjazdy.

I właśnie w ten sposób nasze Seminarium wpisało się w ten plan, dzieciaki przyjechały do nas autobusem, o godz. 11:00 odprawiliśmy Mszę Świętą w kaplicy seminaryjnej, potem było zwiedzanie budynku i wizyta w Radio Victoria, a na koniec obiad w naszym refektarzu (teraz dzieci już wiedzą, że to stołówka seminaryjna). Dzieciaki pełne entuzjazmu ruszyły dalej, nam zostawiając wiele uśmiechu i radości i tylko trochę poobiedniego zmywania.

Podobne