290. Styczniowy dzień skupienia

8 STYCZNIA 2013
admin

Przez cały dzień, aż do kolacji obowiązywała nas cisza rekolekcyjna. Głównym tematem podjętym przez Księdza Rekolekcjonistę była relacja kapłana do osób świeckich, która jest bardzo istotną sprawą w życiu każdego księdza. Także i nam alumnom, na różnym etapie naszej drogi do kapłaństwa podjęty temat rozważań wskazał, jak mamy budować nasze relacje z osobami świeckimi, aby lepiej służyć innym. Dzień ten wywarł na nas ogromne wrażenie, dlatego na długo pozostanie w naszej pamięci.

kl. Paweł Gontarz

Podobne