280. Obłóczyny alumnów roku III

17 LISTOPADA 2012
admin

Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowo obłóczonych, aby przykładem swojego życia godnie świadczyli o przynależności do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.

Podobne