277. Dzień rektorski

5 LISTOPADA 2012
admin

Druga część uroczystości miała miejsce w seminaryjnym refektarzu, gdzie wszyscy przełożeni oraz alumni zgromadzili się na okolicznościowym śniadaniu, podczas którego przedstawiciele wspólnoty seminaryjnej złożyli ks. Rektorowi imieninowe życzenia i wręczyli drobny upominek.

Podobne