276. Przyjęcie relikwii św. Wiktorii

4 LISTOPADA 2012
admin

Po wprowadzeniu relikwii do kaplicy wszyscy zebrani odśpiewali hymn „Ciebie Boga wysławiamy”, dziękując Bogu za dar męczeństwa i świętości św. Wiktorii, będącej dla nas wszystkich wzorem cnót do naśladowania.

Podobne